SÜRBISA ÜRÜNLERİ

Sürmene'de Bıçak ve kesici aletlerin imalatı M.Ö. 2500 yıllarına uzanmaktadır. Doğu Karadeniz bölgesinde antik çağda işletilen çok sayıda demir madeni vardı. Bu madenlerden iki tanesi de Sürmene'de “Koyun yatağı” ve “Kale” mevkiinde faaliyet göstermiştir. Madenlerin etkisi ileSürmene'de kesici alet imalatı üzerine yılların birikimiyle bir kültür oluşmuştur.  Antik çağdan itibaren bu yöreye yerleşmiş olan tüm milletler kesici aletler imalatının,  kendilerinden bir şeyler katarak geliştirilmesini sağlamışlardır. Sürmene'de bugün Kumanit köyü adı ile bilinen yere Orta Asya dan gelerek yerleşmiş Kuman  Türk’leri de   metal işlemeciliği  konusundaki tecrübelerini   Sürmene'deki oluşuma aktarmışlardır. Mevcut demir madenleri uzun zaman önce kapanmasına rağmen metal işlemeciliğindeki ustalık başka yerlerden malzeme temini yapılarak günümüze kadar ulaşmıştır.

              “Sürbısa” firmasının 4500 yıllık süreçteki yeri son yüzyıla denk gelmektedir. 1920 yılında ev atölyeleri şeklinde imalata başlayan dedelerimiz bu işi 1978 yılına kadar el işçiliğine dayalı olarak getirmişlerdir. Fakat tamamen el işçiliğine dayalı imalat günün taleplerini karşılamakta yetersiz kalınca bıçakçılık sektörü gerileme içerisine girip ustaların bıçak imalatını bırakıp büyük şehirlere göç etmeleriyle bitme aşamasına gelmişti. Yenilenme çalışmaları doğrultusunda bıçak imalat sektörünün çocukluktan beri yani 1950 li yıllardan bu yana  içinde olanAbdul KARALI , Dursun KÖRALİOĞLU ve Atilla KARALI bir ortaklık yaparak babalarından öğrendikleri teknikleri teknolojiyle destekleyerek 1985 yılında “Sürmene Bıçak Sanayi” ni kurdular.  Ev Atölyeleri şeklinde imalatı yapılan bıçakların bu şekilde daha sistemli ve yurt geneline hitap edecek şekle gelmesi ile bitmekte olan bıçak imalatı tekrar yükselmeye başlamıştır.  1996 yılında “Sürmene Bıçakçılık ve Tıbbi Aletler San. Ve Tic. A. Ş.” (Sürbısa) kurulana kadar  el işçiliği ve düşük teknolojik makineler  içeren imalat şeklinde üretim yapıldı.  Sürbısa ; “Sürmene Bıçak Sanayi” ni ve  bölgemizde faaliyet gösteren imalatçıları da içine alarak 1996 yılının sonunda çok ortaklı bir yapıya dönüşerek, KOSGEB’ inde desteğiyle   4.500 yıllık kültür ve son teknoloji makineleri harmanlamak suretiyle yeni bir teknik oluşturarak Bıçak imalatına farklı bir boyut getirdi.İndirim, duyuru ve kampanyalardan haberdar ol.